Leader-FAeRG.jpg

Your Company

Startsida Dalslandsstugan2.0 Projekt LLU 2014-2020 Om LEADER Kontakt Media Kulturturista

   

                     SAMSPELSDAGEN 2014 PÅ STENEBY - VÄLKOMMEN!

                              Mer info om Arkitekttävlingen DALSLANDSSTUGAN 2.0 hittar du här

samspelsdagen2014_annons_final-kopia.jpg

 

 

Vi bjuder för tredje året in till en dag fullpackad med möten, nya tankar och debatt. Under året har flera tankesmedjor arbetat med frågan om HUR vi kan attrahera inflyttning. Till årets Samspelsdag har vi bjudit in flera forskare för att dela med sig av kunskap,  perspektiv och nya infallsvinklar.

Vi lanserar arkitekttävlingen Dalslandsstugan 2.0 i samarbete med Sveriges Arkitekter och Gert Wingårdh. Utmaningen för arkitekterna är att skapa ett nytt, modernt enfamiljshus för placering i sjönära lägen i Dalsland och västra Värmland. Ett hus som kan skapa identitet och locka till inflyttning och nybyggnation. Fem kommuner och två sparbanker i vårt område står bakom tävlingen, tillsammans med Leader.

Sjönära boende är attraktivt, det avspeglas tydligt i fastighetspriserna. Det är främst i sjönära lägen som nybyggda hus betingar ett marknadsvärde som motsvarar produktionskostnaden. Den ekonomiska aspekten, jämte 

attraktionskraften i det sjönära boendet, talar sitt tydliga språk. Vi har många hundra mil strand i vårt område och många vidunderligt vackra sjönära lägen. Med hänsyn taget till det generella strandskydd som är lag i Sverige

(100 m.) har vi i arkitekttävlingen lyft fram exempeltomter för att visa bredden och möjligheterna.

Inom kort beslutar Länsstyrelserna runtom i landet

om utökat strandskydd upp till 300 m. från stranden. Exempeltomterna i tävlingen ligger i zoner som föreslås

för utökat strandskydd. Vi ifrågasätter de långtgående förslag som länsstyrelserna har presenterat - och utmanar förslagen - med respekt för det generella strandskyddet. Låt oss nyttja de resurser vi har i våra bygder, ge oss rätten att bygga sjönära. För en attraktiv landsbygd, där människor väljer att bosätta sig och verka.

För en livskraftig landsbygd där viljan finns att bygga nya hus och driva verksamheter. Vi bygger för framtiden.

Länk till vår blogg blogg: Läs mer»

Presentationer från Samspelsdagen finns här.

 

                                       

                                                                             

Välkommen till vår hemsida

Leaderprogrammet 2007-2013 är avslutat. Vi har under hösten arbetat fram en ny lokal utvecklingsstrategi för området Dalsland-Årjäng-Munkedal. Strategin ingår i vår ansökan om att bilda ett leaderområde för perioden 2014-2020. I den nya perioden arbetar vi med Lokalt Ledd Utveckling - en vidareutveckling av Leader. Vi bedömer att kunna ta emot ansökningar igen efter sommaren 2015. Mer info kommer att läggas ut löpande. Läs mer här.

Länk till EU-kommissionens sida för jordbruk och landsbygdsutveckling

Våra fyra områden

  • Entreprenörskap
  • Besöksnäringen
  • Infrastruktur
  • Livskvalitet

Vi tror på samverkan

  • Företag
  • Föreningar
  • Kommuner

Vi finns också på Facebook!

      

         eu-flagga.jpg

Copyright 2009 Leader Dalsland och Årjäng